CARINA GRAVERSEN

Persondatapolitik


COOKIE- OG PERSONDATAPOLITIK

Her kan du læse om min persondatapolitik, som overholder retningslinierne for GDPR af 25.05.2018.


Introduktion

Når du besøger denne website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre sidens indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor er uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.


Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

google-analytics.com.


Hvorfor har jeg en persondatapolitik?

Jeg behandler persondata og er i visse situationer dataansvarlig. Det betyder at jeg sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis kunder vil i kontakt med mig, findes mine kontaktoplysninger på www.carinagraversen.dk.
De persondata, som kunder stiller til rådighed for mig, bliver kun brugt til coachingformål.
Jeg indhenter som udgangspunkt ikke data om kunder fra andre, fx en leverandør, myndigheder eller samarbejdspartner. Hvis det rent undtagelsesvis sker, oplyser jeg den pågældende kunde om det senest 10 dage efter. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente disse persondata.
Jeg behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er baggrunden for indsamlingen. Formålene er at løse de opgaver, som er aftalt med kunden.


Formålet er afgørende for, hvilke typer data om kunden, der er relevante. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål, og jeg minimerer mængden af data, som kunden skal oplyse.


Hvis jeg ønsker at anvende persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg kunden om det nye formål og beder om kundens samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen med det nye formål for øje. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg kunden om dette.


Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. For at beskytte kunder mod at uvedkommende får adgang til kundedata, har jeg interne forretningsgange som sikrer, at kun de personer for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til personoplysninger.
Jeg sørger for at kontrollere, at de persondata, jeg behandler om kunder, ikke er urigtige, ufuldstændige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er relevant.


Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.


Jeg videregiver ikke persondata til samarbejdspartnere og andre aktører – f.eks. til brug for deres markedsføring – medmindre jeg har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede mig stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.


Jeg indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis jeg er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.


Jeg har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af websitets indhold.


Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.


Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@carinagraversen.dk. Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.


Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Coaching ved Carina Graversen
Backersvej 150 A st.th
2300 København S
Telefon: 26271248
E-mail: info@carinagraversen.dk
Carina Graversen: CVR 25892755


FÅ DEN FØRSTE

SAMTALE GRATIS