FAGLIG BAGGRUND


"Jeg har en fundamental overbevisning om, at jeg kan bidrage til din personlige udvikling" 

MIN HISTORIK

Faglig baggrund


Jeg har drevet min egen virksomhed siden 2001, hvor opgaverne består af formidling, undervisning, foredrag, oversættelse og tolkning for myndigheder, virksomheder, faglige organisationer og videregående uddannelsesinstitutioner.


Jeg kender samfundets ”maskinrum” indefra, og med min naturlige integritet og stærke kommunikative evner er jeg en betroet samarbejdspartner for bl.a. politi og domstole, når der er brug for en professionel tolk i italiensk. Jeg har særlig viden om "den danske model", da jeg i mange år har arbejdet som italiensk tolk for arbejdsmarkedets parter, hvorigennem jeg har fået indgående kendskab til italienske arbejdstageres arbejdsvilkår og problemstillinger.


Jeg har en rodfæstet overbevisning om, at ting kan ændres! Derfor er jeg også lobbyist og kæmper for at sikre professionel tolkebistand i alle samfundets hjørner (du kan læse om vores resultater på tolkelisten.dk, hvis det har din interesse). Jeg har igennem årene udtalt mig professionelt om tolkning, og måske har du allerede set mig i landsdækkende medier.


Jeg bestrider flere tillidsposter, fordi jeg engagerer mig i og interesserer mig for  mennesker og verden omkring mig. 


For nogle år siden blev min interesse for hverdagslivets udfordringer omsat til en videreuddannelse som coach og stresscoach, som jeg praktiserer både på dansk og italiensk. 


Jeg er certificeret Life & Business Coach hos Sofia Manning og har specialiseret mig i stresscoaching, iværksætteri samt teamcoaching.


FÅ DEN FØRSTE

SAMTALE GRATIS