LIDT OM MIN FAGLIGE BAGGRUND


Professionel erfaring

Selvstændig coach (2020-)
Selvstændig praktiserende translatør og tolk i italiensk, Alpha-Lingua ® (2001-)
Selvstændig foredrags- og kursusvirksomhed (1995-)
Ekstern lektor i italiensk fagsprog på Københavns Universitet (2013-)
Specialevejleder og praktikvejleder (2006-)
Ekstern lektor i italiensk fagsprog på Copenhagen Business School (2002-2013)
Kulturtræningskurser for udsendte medarbejdere og diplomater til Italien
Assistent ved Center for Konferencetolkning, CBS (2002-2004)


Uddannelse

Certificeret i lederuddannelsen ”Enneagram Executive”, Enneagram Akademiet

Masterspeciale som Stress Coach, Sofia Manning (2020)
Life & Business Coach, Sofia Manning (2020)
Konferencetolk (simultantolk) i italiensk, Europæisk Master i Konferencetolkning, CBS (2010)
Translatørbeskikkelse i italiensk (2002)
Cand.ling.merc. i italiensk, CBS (2002)
BA i italiensk og engelsk, CBS (1998)


Tillidsposter

Tolkeudvalget i Translatørforeningen (stifter og medlem 2010-)
Translatørforeningen
Dansk-Italiensk Erhvervsforening (bestyrelsesmedlem 2006-2012 og 2020-)FÅ DEN FØRSTE

SAMTALE GRATIS